Mūsu produkti
Veselības apdrošināšanas norēķini

Veselības apdrošināšanas norēķinu sistēma ir daļa no SmartMedical sistēmas pilnās versijas. Tā nodrošina ātru un efektīvu apdrošināšanas darījumu apstrādi ar apdrošinātājiem tiešsaistē, ir paredzēta apdrošinātāju līgumiestdēm: ārstu praksēm, klīnikām, slimnīcām, laboratorijām, aptiekām, optikas izstrādājumu iegādes vietām, rehabilitācijas un sporta centriem. Pateicoties vienkāršai apdrošināšanas polišu noteikumu pārbaudei, saprotamiem kompensāciju aprēķiniem, apdrošināšanas līgumiestādes iegūst caurspīdīgu, saprotamu un viegli kontrolējamu pakalpojumu apmaksas uzskaiti. Veselības apdrošināšanas norēķinu sistēma nodrošina arī līgumiestāžu klientus ar acīmredzamiem ieguvumiem - īsāku polišu apstrādes un rēķinu noformēšanas laiku, precīzu piemaksu kalkulāciju.

Jau šobrīd šo sistēmu lieto vairāk nekā 700 apdrošinātāju līgumiestādes. Lai pieslēgtu sistēmu jūsu iestādei, jums ir jābūt noslēgtam līgumam ar apdrošināšanas sabiedrību. Apdrošinātājs nosūtīs mums pieteikumu par jūsu iestādes pieslēgšanu. Mēs sadarbojamies ar 9 apdrošināšanas sabiedrībām:

                          

Norēķinu sistēmas priekšrocības apdrošinātāju līgumiestādēm

  Cenrāžu saskaņošana
ar apdrošinātājiem

Iespēja elektroniski saskaņot ar apdrošinātājiem cenrāžus apdrošināšanas programmu nosacījumu ievērošanai. Šī funkcija nodrošina precīzu atlīdzību aprēķinu par iestādes sniegtajiem pakalpojumiem.

  Norēķini ar vairākiem apdrošinātājiem vienuviet

Mēs sadarbojamies ar 9 apdrošināšanas sabiedrībām, lai nodrošinātu iestādēm iespēju viegli un ātri veikt norēķinus ar apdrošinātājiem un jūsu apdrošinātiem klientiem. Sistēma atvieglo dažādu apdrošināšanas programmu noteikumu ievērošanu.

  Darījumu apstrāde
tiešsaistē

Elektroniskajā formātā tiek pārbaudīti dati par polises īpašnieku un pašu apdrošināšanas polisi norēķināšanas brīdī tiešsaistē ar apdrošinātāju sistēmām. Procesā tiek noteikta pakalpojumu sniegšanas nepieciešamība polises īpašniekam, apstiprinātas līgumiestādes cenas, aprēķināta seguma summa un apdrošināta klienta piemaksa saskaņā ar polises noteikumiem un ierobežojumiem. Vairāki procesi notiek vienā brīdī, kas ir īsāks par 45 sekundēm, un atvieglo norēķinu procesu ar klientiem.

  Elektroniskā rēķinu
noformēšana un
atskaites

Rēķini apdrošinātājiem tiek noformēti elektroniski dažu minūšu laikā saskaņā ar iepriekšējo darījuma aprēķinu tiešsaistē. Iespēja veidot atskaites, filtrējot datus pēc vairākiem kritērijiem - datums, speciālists, pakalpojums, klients, apdrošināšanas kompānija utt.

  E-karšu lasītāji

Veselības apdrošināšanas norēķinu sistēma arī paredz e-karšu lasītājus norēķiniem ar apdrošināšanas polisēm. Tā ir droša klientu identifikācija, automātiskā klienta un polises datu ievadīšana, precīza limitu kontrole arī sakaru pārtraukuma vai nepietiekamas ātrdarbības gadījumā; individuālu kartes noteikumu ievērošana atlīdzības aprēķinam.

Ieguvumi, lietojot Veselības apdrošināšanas norēķinu sistēmu

  Apdrošinātāju līgumiestādēm

- apdrošināšanas norēķini ar vairākiem apdrošinātājiem vienuviet tiešsaistē

- caurspīdīgi un saprotami norēķini gan ar apdrošinātājiem, gan ar apdrošinātiem klientiem

- apdrošināšanas darījumu apstrāde tiešsaistē ātrāk par 45 sekundēm

- sarežģītu apdrošināšanas programmu noteikumu viegla ievērošana

- caurspīdīga un saprotama rēķinu noformēšana dažu minušu laikā

- personāla laika taupīšana tiešai komunikācijai ar klientiem

- rindu samazināšana vai pilnīga novēršana iestādēs ar lielu klientu plūsmu

  Klientiem ar apdrošināšanas polisēm

- minimāls gaidīšanas laiks norēķinoties par pakalpojumiem

- vairāk uzmanības no līgumiestādes personāla

- droša sedzamo pakalpojumu saņemšana un precīza piemaksu kalkulācija, operatīva atlīdzības saņemšana

- nekādu papildus darbību atlīdzības saņemšanai - pieteikuma formas aizpildīšana, čeku skenēšana, pieprasījuma nosūtīšana apdrošinātājam

  Apdrošināšanas sabiedrībām

pateicoties apdrošināšanas darījumu apstrādei tiešsaistē:

- automātiskā pieprasījumu izskatīšana un atbildes sniegšana apdrošināšanas līgumiestādēm tiešsaistē

- kļūdu un krāpšanas gadījumu novēršana, nepamatotu atlīdzības pieprasījumu samazināšana

- zaudējumu kontrole reālajā laikā un administratīvo izmaksu samazināšana

- skaidrā norēķinu sistēma ar apdrošināšanas līgumiestādēm un polišu īpašniekiem

- iespēja ātri piedāvāt jaunus apdrošināšanas produktus un atvieglot līgumiestādēm ievērot sarežģītākus polišu noteikumus

- iespēja ātri un viegli paplašināt līgumiestāžu tīklu© Blue Bridge Technologies SIA. 2017. All rights reserved